You are here: Home Praktijk Klachtenregeling

Klachtenregeling

De periode tijdens de zwangerschap is een spannende en belangrijke periode, waar je graag met een goed gevoel op terug wilt kijken.

Wij doen ons uiterste best om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Echter, het is natuurlijk mogelijk dat je ontevreden bent over de manier waarop wij de verloskundige zorg bieden, of de manier waarop wij met jou omgaan. Wij hopen dat je dan in eerste instantie ons daarover aanspreekt en we tot een oplossing kunnen komen of een misverstand uit de wereld kunnen helpen. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Kijk voor meer informatie op: www.klachtverloskunde.nl.

Als u er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.
U kunt hiervoor contact opnemen met
Secretaris: Elsemarie van Mackelenbergh
073 – 689 18 90
evanmackelenbergh@knov.nl